säkerhets-information

Området runt Hölicks hamn

Rädda liv

Första hjälpen och hjärtstartare

Brandsläckning

Brandsläckare

säkerhet i hamnen

Livbojar, stegar m.m.

Ordningsföreskrifter

Förtöjning, tankning m.m.

Rädda liv

I ett förråd till vänster om vägen mot kapellet finns första hjälpen och hjärtstartare som kan användas av alla vid behov.

Larmnummer

112 – SOS alarm, vid akut behov av ambulans, polis och räddningstjänst
1177 – Vårdguiden, sjukvårdsrådgivning

BRandsläckning

  • I ett förråd till vänster om vägen mot kapellet finns brandsläckningsutrustning som kan användas av alla vid behov
  • Se larmnummer för hjälp med den större brandsläckaren som finns i samma förråd
  • Även på campingen i skogen bakom stora parkeringen finns utrustning för brandsläckning
  • Sand kan användas för att kväva bränder

Larmnummer

112 – SOS alarm, vid akut behov av ambulans, polis och räddningstjänst

Säkerhet i hamnen

  • Livbojar finns på båda hamnpirarna samt på gästbryggan
  • Längst ut på bryggorna finns stegar för att enklare ta sig upp från vattnet
  • Hjälp den som är i nöd. Alla kan göra något och det du gör kan rädda liv!

Larmnummer

112 – SOS alarm, vid akut behov av ambulans, polis och räddningstjänst
114 14 – Polisen, för icke akuta ärenden
113 13 – Informationsnummer för att ge eller få information om större olyckor, kriser och händelser i samhället

Ordningsföreskrifter

Gästhamnen

Gästplatserna är reserverad för gästande båtar och får ej beläggas med båtar från hemmahamnen under perioden 15/6 till 15/8.

Förtöjning

Förtöjning skall ske med omsorg för att inte skada egen och andras båtar. Förtöjningsgods skall vara i gott skick. Detta är ett krav för att din försäkring skall skydda dig vid eventuell skada på egen eller annans båt.

Tankning och brandskydd

Tankning ur öppet kärl, när båten ligger förtöjd vid någon av flytbryggorna, bör undvikas. Lösa tankar fylls på land. Tänk på brandsäkerheten!

Sopor

Ilandtagna sopot får aldrig ställas utanför sopställen då fåglarna kan riva omkring avfallet. Finns inte plats för dina sopor, tag hem dem till ditt egna sopställ. Förorening av hamnbassängen och hamnområdet får ej förekomma.

Parkering

Bilparkering sker på parkeringsplats utanför hamnområdet. På vändplanen vid sjösättningsrampen får endast i- och utlastning ske. För transporter till och från bryggorna finns en skottkärra att använda vid vändplanen.

Obehöriga i hamnen

Samtliga båtägare uppmanas att vaka över att inga obehöriga uppehåller sig i andras båtar. Stölderna ur båtar är som störst i början på båtsäsongen. Fel och brister i hamnen anmäls till styrelsen.

Ansvar

Båtägare uppmanas att iakttaga största varsamhet med utrustningen i hamnen. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen och bryggor samt trots mot ordningsföreskrifterna kan medföra att båtägaren avstänges från flytbryggorna. Den som hyr bryggplats vid flytbryggorna sörjer för egen försäkring av sin båt. Samfällighetens anläggning är försäkrad. 

Hastighet i hamnen

Högsta tillåtna fart i hamnen är 3 knop. Farten skall vara sänkt före passagen av en linje mellan hamnpirarna.