Hölicks hamn

Allmän information

Kontaktvägar

Allmänna frågor

Har du frågor om föreningen, båtplatser, webbplatsen eller annat du inte hittar här, kontakta styrelsen.

Vid problem i hamnen

Vid mer akuta problem, kontakta gärna någon från styrelsen direkt via telefon. Kontakta i första hand Olle Andersson på 070-823 09 80

Integritetspolicy

Hölicks hamns samfällighetsförening (717902-4554) är en ideell förening som driver en mindre hamn om drygt 70 båtplatser där medlemmarna har nyttjanderättsavtal på båtplatserna.

Föreningen registerför begränsade personuppgifter om dess medlemmar. Vi behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om GDPR.

Personuppgiftsansvarige är föreningens kassör.

För vårt medlemsregister

Om du är medlem i samfälligheten så förs ett medlemsregister som innehåller:

 • Ditt namn
 • Ditt andelstal (för rätt debitering)
 • Ditt båtplatsnummer
 • Din fastighetsbeteckning
 • Din e-postadress (för medlemskommunikation)
 • Din hemadress (för fakturering)
 • När du betalat din medlemsavgift (för bokföring)
 • Om du har någon funktionärspost

 

För vår kölista

Vi förvaltar en kölista över personer som söker medlemsskap eller önskar byta båtplats. Här samlar vi in uppgifter om:

 • Ditt namn
 • Ditt telefonnummer
 • Ditt önskemål om bredd på båtplats
 • Datum för ansökan

Anledningen till att vi hanterar personuppgifter är för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part. De begränsade uppgifterna vi samlar in behövs för att kuna hantera ditt engagemang i föreningen och skicka information om vår verksamhet till dig. 

 Syftet med behandlingen är till exempel:

 • Kallelse till årsmöte och arbetsdagar
 • Kontroll av röstlängd på årsmötet
 • Upprätthållande av båtplatsregister
 • Fakturering

Styrelsemedlemmar har tillgång till personuppgifter för att kunna sköta föreningens löpande administration.

föreningens anslagstavla samt på vår medlemssida presenterar medlemmars namn och båtplatsnummer, om inte du som medlem begärt att dessa uppgifter ska döljas.

På föreningens årsstämma visas medlemsregistret upp i syfte att säkerställa korrekt information.

Föreningen lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Register och avtal
 • Föreningen använder Dropbox för lagring av exempelvis medlemsförteckning, avtal och möteshandlingar. Behörighet tilldelas endast styrelsemedlemmar.
Ekonomisystem
 • Föreningen använder Visma eEkonomi för hantering av exempelvis fakturering.
E-postsystem
 • Styrelsens gemensamma e-postlåda, holickshamn@gmail.com, använder gratistjänsten Gmail från Google.
Papper och pärmar
 • Historiska handlingar som exempelvis mötesprotokoll finns lagrade i pappersform i fysiska pärmar. Pärmarna förvaras av ordförande.
Webben
 • Vår webbplats www.holickshamn.se använder WordPress som publiceringssystem. Vårt webbhotell är Inleed.
 • Här presenteras utökad information om styrelsemedlemmar samt aktuellt båtplatsregister med medlemmarnas namn. 
 • Bilder som publiceras kan också klassas som personuppgifter.

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. 

Vill du utöva dina rättigheter så kan du skicka din begäran via e-post till: holickshamn@gmail.com

Tycker du att Hölicks hamns samfällighetsförening hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga hos föreningens styrelse eller hos Datainspektionen.

Mer information om dina rättigheter finns hos Datainspektionen.

Rätt till information och Rätt till registerutdrag
 • Du kan alltid få besked om vilka uppgifter som finns registrerade på ditt engagemang genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige.
Rätt till rättelse
 • Om du anser att någon uppgift är felaktig kan du begära rättelse genom att kontakta vår personuppgiftsansvarige.
Rätt till radering
 • Vi gallrar dina personuppgifter om du inte har varit medlem på 6 månader. 
Rätt till begränsning av behandling
 • Så länge du är medlem så finns vårt behov av registerhållning. Det vi däremot kan begränsa är vilka uppgifter som visas allmänheten på www.holickshamn.se, exempelvis informationen om dig som har en funktionärsroll eller översiktsbilden över tilldelade bryggplatser.

Alla mail som skickas till styrelsens gemensamma e-postadress holickshamn@gmail.com och innehåller personuppgifter raderas efter att personuppgifter har förts över till föreningens system.

När vi skickar mail till flera av föreningens medlemmar används alltid alternativet med BCC för att dölja mottagarnas e-postadresser för varandra.

Kontakta oss om du har några frågor kring vår integritetspolicy.

Om webben

Bakgrund och syfte

Vår webbplats upprättades under vintern 2019-2020 av styrelsen, under ledning av kassören Anders Falkeholm. 

Syftet med webben är en del i att lyfta förenings förvaltning till en mer digital nivå och för att ge bättre service åt både medlemmar och besökare.

 

 

Innehållet

Bakom de flesta bilder, illustrationer och texter står kassören Anders Falkeholm.

För drönarfilmen som visas på bland annat startsidan riktar vi ett stort tack till Hellborg Aviation! Se fler klipp på deras YouTube-kanal.

Kontakta gärna oss om du har synpunkter om vår webbplats eller om du vill bidra på något sätt.