Brygga 1 får balkong

Under slutet av april monterades en ”balkong” till brygga 1, likt den som använts på brygga 3 under några år. Balkongen möjliggör för oss att flytta ut bryggan några meter från land vilket i sig innebär bättre bottendjup på de innersta platserna. För att göra det möjligt för oss att själva flytta de stenankare som […]

Föreningstavlan under renovering

I samband med höstens arbetsdag monterades hamnföreningens informationstavla ned. Den är i behov av målning och annat fix som kommer att utföras under vintern. Till våren 2020 är den tillbaka igen.