Olmenbryggan byggs om

Under hösten 2019 har Olmenbryggan monterats ned. Under våret 2020 kommer en ny byggas upp. Den nya kommer att ha en annan layout för att möjliggöra tilläggning även längst ut. Under slutet av april har den nya stenkistan kommit på plats.