Hölicksregattan 2020

18/7 genomförs Hölicksregattan, en del av 606 Norr Cup. Det är en regional kappsegling arrangerad av HSSS, Hudiksvalls sjösportsällskap. Vi räknar att 12-15 båtar från Hudiksvall, Sundsvall och Söderhamn kommer till Hölick.

Brygga 1 får balkong

Under slutet av april monterades en ”balkong” till brygga 1, likt den som använts på brygga 3 under några år. Balkongen möjliggör för oss att flytta ut bryggan några meter från land vilket i sig innebär bättre bottendjup på de innersta platserna. För att göra det möjligt för oss att själva flytta de stenankare som […]

Föreningstavlan under renovering

I samband med höstens arbetsdag monterades hamnföreningens informationstavla ned. Den är i behov av målning och annat fix som kommer att utföras under vintern. Till våren 2020 är den tillbaka igen.

Olmenbryggan byggs om

Under hösten 2019 har Olmenbryggan monterats ned. Under våret 2020 kommer en ny byggas upp. Den nya kommer att ha en annan layout för att möjliggöra tilläggning även längst ut. Under slutet av april har den nya stenkistan kommit på plats.