Hölicksregattan 2020

18/7 genomförs Hölicksregattan, en del av 606 Norr Cup. Det är en regional kappsegling arrangerad av HSSS, Hudiksvalls sjösportsällskap. Vi räknar att 12-15 båtar från Hudiksvall, Sundsvall och Söderhamn kommer till Hölick.

606 Norr Cup är en regional kappsegling som är öppen för alla men gäller som Distrikts Mästerskap (DM) för 606-klassen hos klubbarna inom Mellannorrlands Seglarförbund.

Syftet med 606 Norr Cup är att stimulera utbytet mellan klubbarna och att höja attraktionen för kappsegling inom landets nordligaste distrikt.

606 Norr Cup 2020 omfattar tre endagars arrangemang där avsikten är att var seglingsdag ska innehålla minst tre delseglingar och där alla delresultat räknas in i slutresultatet. Respektive klubb avgör dock själva om de vill ha ytterligare delseglingar och då tillåta att ett delresultat får räknas bort. Banan ska vara en kryss/läns bana men fritt formad utifrån respektive klubbs förutsättningar och möjligheter.

Samtliga slutresultat från respektive tävlingsdag ingår i det slutliga resultatet.

De seglingsdagar som ingår i 606 Norr Cup 2020 är:

  • Norr Cup # 1 Segelvik, Söderhamn lördag 30 maj, Söderhamns SS
  • Norr Cup # 2 Hölick, Hudiksvall lördag 18 juli Hudiksvalls SSS
  • Norr Cup # 3 Klampen Borg, Njurunda söndag 23 augusti Sundsvall/Njurunda BK
  1. Regler

1.1 Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S. Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på HSSS hemsida https://www.hsss.se/Segling/Inbjudningartillkappseglingar/

1.2 606 klassregler samt anvisningar för 606 Norr Cup 2020 2. Villkor för att delta

2.1 Den tävlande ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet. 2.2 Varje tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla. Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter regattan.

  1. Anmälan

3.1 Anmälan ska göras senast 15 juli via mail: bengtason@gmail.com

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om: namn, segelnummer, klubb och kontaktuppgifter

3.3 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas via Swish 123 528 45 18

  1. Tidsprogram

5.1 Lördag 18/7 Tre kappseglingar är planerade Kl: 10:00 Registrering/sjösättning Kl: 11:00 Rorsmansmöte Kl: 11:30 Tid för dagens första varningssignal

Prisutdelning och avslutning så snart seglingarna avslutats och resultaten framräknats. 6. Genomförande

6.1 Regattan genomförs som fleetracing i en rak serie. Samtliga delresultat räknas.

  1. Kappseglingsområde

7.1 Kappseglingarna genomförs i anslutning till Hölick, Hudiksvall.

  1. Banan

8.1 Banan är en Kryss/länsbana.

  1. Protester och straff

9.1 Regel 44.1 gäller med de undantaget att ett endast ett varv ska genomföras.

  1. Poängberäkning

10.1 Lågpoängsystemet i KSR Appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga. 11. Priser

11.2 Priser kommer att utdelas till de tre första besättningarna.

Datum: Hudiksvall 2020-05-15

Bengt Andersson 070-652 08 50

Facebook
Twitter
Pinterest
Print
Email