Brygga 1 får balkong

Under slutet av april monterades en ”balkong” till brygga 1, likt den som använts på brygga 3 under några år. Balkongen möjliggör för oss att flytta ut bryggan några meter från land vilket i sig innebär bättre bottendjup på de innersta platserna.

För att göra det möjligt för oss att själva flytta de stenankare som håller bryggorna på plats så har en ställning monterats på vår stora flotte. Ställningen är utrustad med winsch och hela konstruktionen är stark och stadig nog att möjliggöra flytt av tunga stenar. Vi kan med andra ord utföra mer underhåll själva utan att behöva köpa kostsamma tjänster från dykare.

Tack för en fin insats till Per, Lennart och andra inblandade!

Facebook
Twitter
Pinterest
Print
Email