Hölicks hamn

På sydostspetsen av Hornslandets Ekopark hittar du Hölick, ett fiskeläge i Hudiksvalls kommun. Här finns gästhamn, resort, stränder, grottor, restaurang…

Välkommen till pärlan på Hornslandet!

hamnfyr

Kalendern 2021

Arbetsdagar

Sker under maj och oktober månad. Vi skickar kallelse via e-post några dagar innan, när vi ser gynnsam väderprognos. Du kan också betala frivilligt bidrag om du inte kan/vill vara med.

Bryggor och bommar 

Utsättning av bryggor och bommar sker etappvis under april och maj månad, när vädret tillåter.

Senast 15/10 måste samtliga platser på brygga 1-3 vara tomma så upptagning av bommar kan påbörjas.

Tävlingar

2020: 18/7 genomförs Hölicksregattan, en del av 606 Norr Cup. Det är en regional kappsegling arrangerad av HSSS, Hudiksvalls sjösportsällskap.

2021: inte klar i skrivande stund. Se mer information hos HSSS.

10/7, årsstämma i kapellet

 • kl 9:30 – hamnföreningen
 • kl 11:00 – Hölicks samfällighetsförening

xx/7, test av brandredskap

2x/7, fest Hölicks samfällighetsförening

 • Tyvärr är linje 37 indragen sommaren 2021. Det går alltså inga bussar till och från Hölick.

Midsommarafton vid fotbollsplanen. Se information på annonstavlorna i hamnen och vid brevlådorna.

28/8. Gudstjänst i kapellen och marschaller runt området.

 • 2020:
 • 19:30–20:30 Bergöns kapell
 • 19:30–20:30 Olmens kapell
 • 20:00–21:00 Kuggörens kapell
 • 20:00–21:00 Hölicks kapell

Lördag 26 juni 2021
11:00–12:00 i Hölicks kapell

Söndag 4 juli 2021
11:00–12:00 i Kuggörens kapell

Söndag 4 juli 2021
14:00–15:00 i Bålsö kapell

Lördag 10 juli 2021
14:00–17:00 i Agö kapell

Söndag 18 juli 2021
11:00–12:00 i Bergöns kapell

Söndag 25 juli 2021
11:00–13:00 i Olmens kapell

Söndag 2 augusti 2021
11:00–12:00 i Kråkö kapell

Söndag 8 augusti 2021
11:00–12:00 i Bålsö kapell

Uppdaterad information finns hos Svenska Kyrkan.

2021 – programmet ej klar i skrivande stund.

 

2020 

”Halls Lilla”

Halls Lilla består av Thuva Härdelin på fiol och Kristina Bergström tramporgel. De spelar musik av Bergsjösonen Jon-Erik Hall.

 • Tisdag 14 juli 2020
 • 19:30–20:30
 • Hölicks kapell

”Nu är det gott att leva”
Musik av Olle Adolpson med 2016 års Olle Adolphson-stipendiater Åsa B. Johansson och Johan Ludvig Rask.

 • Tisdag 4 augusti 2020
 • 19:30–20:30
 • Hölicks kapell